Produkter

Integritetspolicy

Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från Wenco Radio webbplats, elektronisk post, SMS och andra elektroniska meddelanden, bonusprogram och från samtal till kundtjänst. Även från allmänt tillgänglig information från sociala nätverk och andra publika källor. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilka av våra tjänster du använder.

Personuppgiftsansvarig är:

Wenco Radio (organisationsnummer 6005301954)
Vimarka 118
585 92 Linköping
0735 43 12 00

Vi samlar in information som vi behöver för att hantera ditt köp, hantera bonusprogram och uppfylla krav från myndigheter.

Uppgifter som samlas in omfattar:

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Mobilt/fast telefonnummer
- Beställningsinformation
- Personnummer vid köp mot faktura

Du som kund har rätt till:

- att få information om vad vi har lagrat om dig.
- att få rättelse av information vi har lagrat om dig.
- att få information vi har lagrat om dig raderat.

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss, se personuppgiftsansvarig i denna policy ovan.

 

Nyhetskategorier